Kształcenie i doskonalenie

6 years ago

Podobno człowiek to tabula rasa, czyli czysta karta, która zapisuje się w trakcie swojego życia doznaniami, odczuciami, refleksjami. To klasyczna koncepcja filozoficzna, która w pewnej mierze odnosi się do tego, jak o naszej podmiotowości myślimy w XXI wieku. Możemy sami zapisywać siebie, czyli kształtować to, kim jesteśmy. Kim możemy się stać. To wyzwanie, ale i wielka szansa. Wolność bycia sobą.

Nowoczesne kształcenie

W dzisiejszych czasach dysponujemy fantastycznymi możliwościami kształcenia. Nie tylko w tradycyjnych placówkach. Ale w wygodnej, przejrzystej, sprzyjającej efektywnej nauce formie kursów online. Udowadnia to CG Wisdom, proponując w pełni nowoczesny sposób zdobywania i kształtowania wiedzy oraz umiejętności. Kurs Android od podstaw, kurs Digital Painting, kurs Inventor, kurs After Effects, kurs Blender, kurs Substance Painter, kurs Sketchup podstawy – to tylko niektóre z ich świetnych propozycji. Warto skorzystać.

Nowoczesne doskonalenie

W czasach starożytnych doskonalenie siebie samego wiązało się głównie z filozofią, która nakazywała zgłębianie tajemnic własnej moralności, kształtowanie poczucia dobra i zła, umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Tak wyglądało to w tradycji sokratejskiej. Przez wieki samo pojęcie doskonalenia się bywało rozmaicie określane. Pojmowano je w kontekście boskości, potem rozumu i podmiotowości, poczucia szczęścia konkretnej osoby.

Współcześnie pojęcie doskonalenia siebie nawiązuje do koncepcji indywidualistycznych, które stawiają na rozwój osobisty jednostki. Pojawiające się propozycje zdobywania nowych umiejętności sprzyjają lepszemu byciu. Doskonalenie zbliża nas do szczęścia, do spełniania marzeń, do bycia sobą. Temu m.in. służy zdobywanie nowego zawodu, zakładanie firmy, podejmowanie coraz to trudniejszych wyzwań.

admin