Obróbka ścierna

6 years ago

Obróbka ścierna to jeden z najczęściej spotykanych rodzajów obróbki tokarskiej. Swoją nazwę zawdzięcza ziarnom ściernym, które są wykorzystywane w tym procesie. Ziarna te mogą być luźne lub związane spoiwem. Luźne ziarna nazywane są ścierniwem.

Obróbka ścierniwem

Obróbka tokarska luźnym ziarnem ściernym charakteryzuje się najmniejszą głębokością skrawania. Najczęściej spotykane rodzaje tej obróbki to docieranie i polerowanie ścierne. Docieranie stosuje się często przy obróbce bardzo twardych materiałów, takich jak hartowana stal czy ceramika. Przy obróbce wykorzystany jest docierak, czyli powierzchnia pokrywana pastą ścierną i dodatkowo ścierniwem.
Polerowanie ścierne jest rodzajem obróbki tokarskiej, która ma na celu uzyskanie właściwej gładkości powierzchni obrabianego materiału. Grubość ziaren ścierniwa dobiera się właśnie pod kątem stopnia gładkości, który ma zostać osiągnięty w procesie obróbki.
Inne rodzaje obróbki z luźnym ścierniwem to docieranie bębnowe i wirowe oraz obróbka udarowo-ścierna i strumieniowo-ścierna.

Obróbka ziarnami związanymi spoiwem

Mówiąc o obróbce tokarskiej z udziałem ziaren ścierniwa związanych spoiwem, mamy zazwyczaj na myśli wykorzystanie narzędzi ściernych, takich jak np. ściernica. Jest ona wykorzystywana w procesie szlifowania. Zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu ziarna diamentowe, korundowe lub węglik krzemu czy azotan boru. Jako spoiwo wykorzystywana jest ceramika, bakelit ale również guma czy minerały (np. wapno, gips, cement).
Inny rodzaj szlifowania odbywa się za pomocą taśmy. Obróbka tokarska taśmą do szlifowania odbywa się na podobnej zasadzie co w przypadku ściernicy, tyle że ścierniwo umieszczone jest na taśmie szlifierskiej, która w odróżnieniu od ściernicy jest o wiele bardziej elastyczna.
Inne rodzaje obróbki ziarnami związanymi spoiwem to gładzenie i dogładzanie. W przypadku gładzenia, zwanego też honowaniem, używa się specjalistycznego sprzętu w postaci gładzików, czyli głowic wyposażonych w pilniki ścierne.
Dogładzanie dzielimy na osełkowe i oscylacyjne. To pierwsze jest o wiele prostsze, ponieważ używa się do niego tradycyjnej osełki. Dogładzanie oscylacyjne polega na wprowadzeniu do obróbki pilników ściernych. Stosuje się je m.in. do obróbki żeliwa i stali.

Artykuł powstał we współpracy z firmąOBREiUP

admin