Dlaczego warto zainwestować w robota spawalniczego?

7 years ago

W świecie produkcji i wytwarzania, jakość oraz produktywność mają bardzo duże znaczenie. Aby utrzymać konkurencyjność, firmy muszą ciągle rozglądać się za sposobami zwiększenia przepustowości i minimalizowania wad swoich produktów, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów na części i robociznę. W wielu przypadkach zwrócenie się do spawania zautomatyzowanego jest sposobem na osiągnięcie tych celów, zarówno dla mniejszych placówek i dużych zakładów produkcyjnych. Decyzja o zaimplementowaniu robota spawalniczego wymaga jednak rozwagi i namysłu, jeżeli system ma funkcjonować w najbardziej wydajny i opłacalny sposób. Rozwiązanie to wymaga również sporej inwestycji.

Jakie korzyści daje robot spawalniczy?

Długotrwałe korzyści z automatycznego spawania mogą być bardzo duże. Dla firm, które już zainwestowały w roboty spawalnicze, ale chcą poprawić lub lepiej zrozumieć swoje działania lub rozważać inwestycję, kluczowe znaczenie ma rozważenie kluczowych czynników dotyczących tej technologii. Uzasadnienie kosztów zautomatyzowanego spawania sprowadza się do możliwości uzyskania zwrotu z inwestycji. Zazwyczaj ma on formę większej produktywności i spoin o wyższej jakości, co minimalizuje przypadki kosztownej i czasochłonnej przeróbki. Istnieją jednak inne czynniki wpływające na zwrot z inwestycji w tej technologii. Roboty spawalnicze oferują również korzyści wynikające z niższych kosztów energii i pracy, a w wielu przypadkach obniżają koszty materiałowe z powodu mniejszego spajania. Nadmierne spawanie jest częstym i kosztownym zjawiskiem w spawaniu półautomatycznym.

Zwrot z inwestycji w robota spawalniczego

Dla firm rozważających inwestycję w roboty spawalnicze, bardzo ważne jest rozważenie sposobu obliczania zwrotu. Warto ocenić bieżące cykle niezautomatyzowane i porównać je z cyklami, które potencjalnie wykonać może robot spawalniczy. Podczas tego procesu rozważyć można również możliwość ponownego przydzielenia istniejącej siły roboczej do innych części procesu spawania. Większość firm, szczególnie tych mniejszych lub odnotowujących częste zmiany w produkcji, poszukuje zwrotu z inwestycji w automatykę spawania w okresie nie dłuższym, niż kilkanaście miesięcy. Ta rama czasowa jest całkowicie możliwa do osiągnięcia dzięki właściwemu zaplanowaniu planów częściowych, mocowań i ogólnej konfiguracji systemu. W niektórych przypadkach firmy mogą być w stanie uzasadnić dłuższy okres zwrotu, jeśli wiedzą, że ich potrzeby produkcyjne pozostaną względnie statyczne przez dłuższy okres czasu.

Więcej dowiesz się na stronie robot spawalniczy – Comauonline.pl

admin