Podstawowe właściwości konstrukcji żelbetowych

6 years ago

Konstrukcje żelbetowe są nieodzownym elementem każdego budynku. Od wytrzymałości betonu oraz stalowych prętów, na których oparty jest szkielet budynku, zależy, czy jego użytkowanie w przyszłości będzie również bezpieczne. Dlatego tak istotne w przypadku każdej budowy jest sprawdzenie, że dana konstrukcja oraz poszczególne jej elementy są zgodne z normą Eurokod 2.

Różne rodzaje konstrukcji gotowych

W konstrukcjach żelbetowych wykorzystuje się cięgna, czyli elementy łączne, na których oparta jest cały szkielet i które następnie zalewa się betonem. To właśnie takie konstrukcje często są dostępne jako prefabrykaty z betonu, które należy następnie odpowiednio dociąć oraz dostosować do potrzeb konstrukcyjnych danego budynku. Cięgna mogą mieć charakter zbrojenia stalowego, opartego na drutach, kablach czy prętach ze stali, jak i zbrojenia niemetalicznego, wykonanego głównie z włókna szklanego. W zależności od tego, kiedy cięgna poddawane są naciągowi, można mówić o kablobetonie, jeśli elementy są naciągane po zalaniu betonem, dzięki czemu mogą się na nim opierać, lub strunobetonie, gdy ten sam proces zachodzi przez zabetonowaniem, a samo cięgno utrzymuje się dzięki oparciu o brzeg konstrukcji. Ze względu na typ cięgien dodatkowo konstrukcje dzieli się na jednożyłowe, charakterystyczne dla betonowych płyt i prefabrykatów z betonu, oraz wielożyłowe, wykorzystywane do budowy mostów i belek.

Zgodność z normą Eurokod 2

Norma Eurokod 2, znana również pod bardziej formalnym oznaczeniem jako norma PN-EN 1992-1, doprecyzowuje różne parametry, jakie powinny spełniać elementy betonowe i stalowe w konstrukcjach żelbetowych. Eurokod 2 może określać sprężystość danej konstrukcji, jednak jeśli tego nie robi, wówczas przy produkcji danego elementu dopuszcza się powstanie częściowego sprężenia. W praktyce oznacza to, że przekrój konstrukcji może podlegać zarysowaniom na skutek niewielkich naprężeń rozciągających. Ta sama norma dokładnie precyzuje właściwości samego betonu, z których największą wagę przykłada się do wytrzymałości charakterystycznej walcowej. Na jej podstawie określane są kolejne właściwości betonu. W części zbrojeniowej norma dzieli elementy stalowe na 3 klasy (zamiast dotychczasowych 5), dopuszcza również możliwość stosowania stali importowanej pod warunkiem, gdy spełnia ona normę EN 10080 i posiada odpowiednią certyfikację.

W przypadku stali zbrojeniowej nadal ważne są różne granice plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie czy wytrzymałość zmęczeniowa oraz ciągliwość.

Więcej dowiesz się na stronie konstrukcje żelbetowe – Fabudwkb.com.pl

admin