Rewitalizacja zabytków

5 years ago

Rewitalizacja to słowo mające swoje źródło w łacinie i oznacza dosłownie przywrócenie do życia, ożywienie. Rewitalizacja zabytków to takie działania, które przywracają do życia obiekty zabytkowe, czyli wpisane do rejestru zabytków. Dlaczego to takie ważne? Bo wzbogaca wspólne dobra, wspólną przestrzeń. W naszym kraju historia nie miała litości dla zabytków, tym ważniejsza jest troska o to, co zostało. To najlepsze wydanie patriotyzmu, jakie możemy sobie zafundować.

Ratować, nim zniszczeje

Rewitalizacja zabytków pozwala na przywrócenie do życia tego, co zniszczyły wojny, ale też niedbałość, polityka mieszkaniowa poprzedniego ustroju czy wreszcie nieświadomość i niechęć współczesnych inwestorów. Rewitalizacja może przywrócić dawny blask obiektom, które są świadkami historii i stanowią dziedzictwo, z którego możemy być dumni.

Nie wystarczy wzdychać za starymi, dobrymi czasami. Trzeba aktywnie zabiegać o zachowanie dowodów tego, że rzeczywiście były to czasy świetności. Czasem chodzi o odległą przeszłość, czasem o bliższe czasy a czasami o coś zupełnie nieodległego, ale cennego.

Stare i nowe

Prawidłowa rewitalizacja to nie jest przywrócenie tylko stanu poprzedniego. To przede wszystkim odzyskanie obiektu dla bieżącego użytkowania. Obiekty zabytkowe nie służą tylko do podziwiania. Nie można traktować każdego zabytku jak obiektu muzealnego. Przywrócenie do życia oznacza dostosowanie go do aktualnych wymagań np. technicznych tak, żeby mógł służyć kolejnym użytkownikom.Troska o zachowanie charakteru miejsca nie oznacza zamknięcia się na potrzeby współczesne. Tylko dobrze przystosowany do współczesności obiekt będzie mógł cieszyć się prawdziwym drugim życiem. Rzeczy i budynki powinny być użytkowane, bo do tego zostały stworzone.

Siła fachowa

Jest wiele firm specjalizujących się w rewitalizacji zabytków – zarówno od strony budowlano-technicznej, jak i od organizacyjnej i prawnej (czyli współpracy z konserwatorem zabytków). Warto korzystać z usług takich firm, żeby nie musieć samodzielnie przecierać wszystkich szlaków. To zapewnia większy spokój i komfort podczas prac rewitalizacyjnych, a także pozwala – wbrew pozorom – na oszczędności.

Zabytki wymagają szczególnej troski, starania i wiedzy, żeby przez kolejne lata służyć swoim użytkownikom. Na szczęście coraz więcej osób widzi korzyści płynące z właściwej konserwacji i rewitalizacji takich obiektów, a dzięki możliwości skorzystania z fachowej pomocy staje się to mniej kosztochłonnymi i mniej frustrującym zajęciem.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

admin