Kilka informacji o zasiłkach rodzinnych w Norwegii

5 years ago

Norwegia jest krajem, który prowadzi bardzo skuteczną politykę prorodzinną. Zasiłek na dziecko w Norwegii to nie tylko zasiłek rodzinny, ale także opiekuńczy. Zasiłek na dziecko w Norwegii dostaną także pracujący w tym kraju Polacy – oczywiście, gdy spełniają warunki.

 

Zasiłek na dziecko w Norwegii: jak go dostać?

Norwegia wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci udzielając im wsparcia finansowego w postaci:

zasiłku rodzinnego. Jest on wypłacany do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat. Kwota tego zasiłku wynosi 970 koron norweskich. Zasiłek wypłacany jest przez NAV – to norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Zasiłek rodzinny jest wypłacany pod warunkiem, że pracownik odprowadza w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne. Zasiłek rodzinny jest przyznawany również osobom samotnie wychowującym dzieci;

zasiłek opiekuńczy. To świadczenie wypłacane jest co miesiąc na dzieci w wieku od 13 do 24 miesiąca życia. Świadczenie to wynosi 7 500 koron miesięcznie. Wniosek o zasiłek opiekuńczy mogą złożyć rodzice, których dziecko uczęszcza do publicznego żłobka lub przedszkola i spędza w jednej z tych placówek przynajmniej 20 godzin w tygodniu. Zasiłek na dziecko w Norwegii można otrzymać także opiekując się dzieckiem w domu;

zasiłek rodzicielski wypłacany niemal automatycznie po narodzeniu się dziecka.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko czy dzieci mogą złożyć osoby, które przepracowały w Norwegii na podstawie umowy o pracę przynajmniej pół roku. Bardzo ważne jest to, że nie jest wymagany ciągły okres zatrudnienia; konieczne jest tylko, aby w danym roku podatkowym łączny okres zatrudnienia wynosił sześć miesięcy. W przypadku zasiłku rodzinnego można ubiegać się o jego wypłatę do 3 lat wstecz, a o zasiłek opiekuńczy do 3 miesięcy wstecz.

 

admin