Proces outsourcingu

4 years ago

Przedsiębiorstwa rozwijające się w szybki sposób często korzystają z outsourcingu, czyli zasobów źródeł zewnętrznych. Takie działanie ma na celu obniżenie kosztów oraz zwiększenie jakości świadczonych usług.

Proces wdrażania outsourcingu usług

W literaturze często spotyka się dwanaście etapów wdrażania outsourcingu. Jest to:
1) jasne określenie planów i wymagań przedsiębiorstwa
2) zaplanowanie całości procesu
3) dobór potencjalnych dostawców oraz nawiązanie kontraktów
4) rozmowy kierownictwa i głównymi zainteresowanymi
5) rozmowy z personelem, pracownikami oraz innymi osobami nie wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa
6) pierwsza selekcja dostawców usług oraz jasne określenie warunków
7) dalsze rozmowy
8) uzyskanie poparcia kierownictw wyższego szczebla
9) powołanie i szkolenie zespołu do spraw zarządzania kontraktem
10) negocjacje
11) okres przejściowy
12) zarządzanie kontraktem zgodnie ze sposobem ustalonym z dostawca usług oraz popartym przez własny personel

Zalety outsourcingu usług na przykładzie księgowości

Outsourcing usług księgowych posiada następujące zalety:

 • obniża i bardziej efektownie pozwala na kontrolę kosztów operacyjnych
 • umożliwia koncentrowanie się na zasadniczych i kluczowych zadaniach przedsiębiorstwa, które pozwolą na uzyskanie przewagi nad konkurencją
 • umożliwienie podziału ryzyka
  Skorzystanie z firmy księgowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów, a dodatkowo przedsiębiorstwo jest pod stałą kontrolą specjalistów z branży księgowości. Outsourcing usług księgowych jest powszechny i chętnie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa.

Wady outsourcingu

Wykorzystanie zasobów zewnętrznych posiada również kilka wad i zagrożeń jakie ze sobą niesie. Jest to:

 • zaufanie firmie bez odpowiedniego przygotowania praktycznego lub merytorycznego, a co za tym idzie obniżenie jakości świadczonych usług,
 • zbytnie delegowanie odpowiedzialności na podmioty zewnętrzne,
 • częste nieuzyskanie spodziewanej redukcji kosztów,
 • problemy z wypracowaniem współpracy z podmiotem,
 • możliwe spory o jakość usług oraz wysokość wynagrodzenia pomiędzy podmiotem a przedsiębiorcom,
 • zatracenie szansy na rozwój własnego przedsiębiorstwa i samodzielne ulepszenie jakości świadczonych usług,
 • zwiększenie ryzyka.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

admin