Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

5 years ago

Rozwiązanie zatrudnienia wiąże się z szeregiem czynności, które powinny być regulowane przez umowę i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, warto znać wszystkie przepisy i szczegóły umowy. Jeśli nie jesteśmy pewni co do niuansów umowy przez nas podpisanej, warto udać się do takich przedsiębiorstw, jak biuro rachunkowe Katowice.

Czas wypowiedzenia umowy

Niezależnie od tego, czy zawarta została umowa o pracę, czy umowa zlecenie, umowa na czas nieokreślony lub określony, zawsze przysługuje nam prawo do jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku umów terminowych lub na czas nieokreślony

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, czasu wypowiedzenia zależny jest między innymi od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy umowie na czas nieokreślony, rozwiązać ją można w określonych sytuacjach, podając przyczynę. W przypadku, gdy
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez minimum 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Jeśli pracownik był zatrudniony na okres minimum sześciu miesięcy, wówczas czas wypowiedzenia to jeden miesiąc, jeśli pracownik pracuje przy takiej umowie krócej niż sześć miesięcy, wtedy może zwolnić się z pracy, lub zostać z niej zwolnionym z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

Okres próbny a czas wypowiedzenia umowy

Umowa na okres próbny jest specyficznym rodzajem zatrudnienia. Jeśli czas ten trwał do dwóch tygodni, wtedy odejść z miejsca zatrudnienia możemy po trzech dniach roboczych.

Po tygodniu możemy odejść, jeśli nasz okres próbny miał trwać dłużej niż dwa tygodnie. Jeśli nasza umowa była skonstruowana na trzy miesiące, okres wypowiedzenia trwa czternaście dni. Kodeks pracy zakłada, że czas wypowiedzenia nie może być krótszy niż ten podany w regulacjach.

Obowiązki, jakie względem odchodzącego pracownika ma pracodawca

Dokumentacja spraw pracowniczy i kadrowo- płacowych w średnich i dużych firmach często jest składowana u księgowych zatrudnianych na przykład przez biuro rachunkowe Katowice. To właśnie do nich pierwsze kroki kieruje pracodawca w momencie, gdy dany pracownik odchodzi z jego firmy.

Wyróżniamy kilka trybów rozwiązania umowy o pracę, na przykład z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, czyli druk poświadczający i dokumentujący przebieg jego zatrudnienia. Musi to zrobić w ciągu tygodnia od rozwiązania umowy. Standardowo, pracodawca musi się skontaktować z komornikiem oraz, jeśli pracownik złoży taki wniosek wydać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz okresowych badaniach lekarskich.

admin