Właściwa ocena pracownika

5 years ago

W każdym przedsiębiorstwie dokonywane są okresowe oceny pracowników. W zależności od stanowiska ocen takich dokonuje się w różnych okresem. Może być to kwartał, ocena półroczna lub roczna. Najważniejsze jednak, aby pracownika ocenić właściwie.

Cele pracownika

Nie każdy przełożony jednak to potrafi. Dlatego warto wybrać się na szkolenie z oceny pracownika. Takie zajęcia obejmują wiele aspektów. Poznanie ich w sposób zdecydowany pomoże właściwie przeanalizować pracę podwładnego i wydać właściwą ocenę. Przede wszystkim warto jednak zacząć od rzeczy najważniejszej, czyli od określenia celów dla pracownika w momencie przyjęcia go do pracy. Bez określenia celów nie będzie możliwa prawidłowa ocena pracy.

Karta oceny

Tylko właściwe określenie celów pracy pracownika pozwoli na odpowiedź czy pracownik wywiązuje się ze swoich zadań czy nie. Jeśli cele nie zostają właściwie określone nie będzie w rezultacie możliwości do właściwej oceny pracy. Dlatego jednym z ważnych elementów podczas szkolenia z oceny pracownika jest przygotowanie tzw. karty oceny. Karta taka powinna zawierać takie elementy jak oczekiwany poziom wyników, sposób mierzenia osiąganych wyników przez pracownika, a także kryteria oceny. Określenie tych elementów jest kluczowe i obowiązkowe do przeprowadzenia właściwej oceny pracy pracownika.

Rozmowa z pracownikiem

Każde szkolenie z oceny pracownika obejmuje także rozmowę z pracownikiem. Jest to bardzo ważne. Sama bowiem ocena to jedno, a przekazanie oceny pracownikowi do drugie. Pracownik musi dokładnie wiedzieć jaki jej cel oceny jego pracy oraz jakie kryteria były brane pod uwagę. Ocena ta musi być dla pracownika jasna. Jednak to nie wszystko. Wynikiem takiej rozmowy musi być także wyciągnięcie wniosków oraz przygotowanie planu pracy na kolejny okres.

Ocena negatywna

Bywa tak, że pracownik otrzyma ocenę negatywną. Niezwykle ważne jest w tym momencie przygotowanie planu naprawczego. Nie może być to jednak plan z góry narzucony przez przełożonego. Aby plan naprawczy był skuteczny musi być wypracowany przez obie strony, zarówno przełożonego, jak i pracownika. Do tego potrzebne są bardzo dobre umiejętności komunikacje. Jest to także jeden z elementów szkoleń z oceny pracownika.

Na koniec warto zwrócić także uwagę na to, iż rozmowa oceniająca zawsze musi być rozmową partnerką, nie monologiem przełożonego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

admin