Jakie są metody wyceniania przedsiębiorstw?

5 years ago

Metoda majątkowa

Wycena przedsiębiorstw metodą majątkową cieszy się największym zainteresowaniem. Warto jednak wspomnieć o tym, że korzystając z tej metody można opierać się nie tylko na wartości skorygowanych aktywów netto, ale również na wartości likwidacyjnej albo wartości odtworzeniowej.

Z praktycznego punktu widzenia metody majątkowe określają tak naprawdę wartość danego przedsiębiorstwa poprzez oznaczenie poszczególnych aktywów, które pomniejszone zostały oczywiście o wszystkie pasywa obce. Pamiętać należy również i o tym, że w metodzie tej pomija się zorganizowane wykorzystanie składników firmy.

Metoda dochodowa

Jeżeli chodzi o metodę dochodową, to w dużym skrócie grupuje ona metody wyznaczające wartość firmy poprzez prognozowanie jej przyszłych dochodów. Przy wycenie przedsiębiorstwa uwzględnia się nie tylko potencjalne źródła dochodu, ale również uwzględnia się koszty kapitału firmy.

Podejście dochodowe opiera się głównie na metodzie DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ogromną rolę odgrywa tutaj również metoda zdyskontowanych zysków i metoda zdyskontowanych dywidend.

Metoda porównawcza

Jak wspomniano powyżej wycena przedsiębiorstw możliwa jest do zrealizowania poprzez wykorzystanie metody porównawczej. Głównym zadaniem tej metody jest wycenienie wartości danej firmy poprzez dokładne porównanie jej z podobnymi przedsiębiorstwami.

Kluczem do sukcesu jest tutaj właśnie wybranie odpowiedniej firmy działającej na rynku. Obie firmy powinny działać w tym samym sektorze i w identycznej skali. Aby dokonać precyzyjnej wyceny przedsiębiorstwa w wielu sytuacjach należy uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi firmami i zastosować odpowiednie korekty.

Sposób przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa jak łatwo się domyśleć uwarunkowany jest wyborem optymalnej metody. Wybór ten nie jest jednak losowy, a uzależniony jest od wielu czynników. Warto wspomnieć także i o tym, że nieco inne metody wyceny stosowane są w przypadku spółek jawnych. W zależności od wcześniej przyjętych założeń, powinno dobrać najbardziej trafną metodę wyceny przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

admin