Jakie funkcje zaoferują nowe kasy fiskalne?

6 years ago

Niewiele czasu zostało już do wprowadzenia zmian systemowych, które zrewolucjonizują rejestrowanie obrotu przy użyciu kas fiskalnych. A jednym z kluczowym rezultatów ustanowienia nowych przepisów będzie stopniowe przechodzenie na obsługę klientów za pomocą urządzeń online. Jakie rozwiązania zaoferują wspomniane modele?

 

Ustawodawca przewiduje, że kasy rejestrujące online w ogromnym stopniu wpłyną na polski obrót gospodarczy. Nowe urządzenia fiskalne zyskają bowiem szereg dodatkowych rozwiązań, które zwiększą ogólną funkcjonalność technologii sprzedaży. Przy użyciu modeli działających w trybie online będzie można np. realizować i wysyłać elektroniczne paragony. Urządzenia te zaczną też stale współpracować z Centralnym Repozytorium Kas. Zmiany w przepisach przełożą się więc na uszczelnienie systemu podatkowego, jak również pozwolą na zaoferowanie klientom dodatkowych korzyści.

 

Elektroniczne paragony dla klientów

Zdaniem ustawodawcy, dotychczasowe funkcje kas fiskalnych zapewniały podatnikom zgodne z prawem rejestrowanie obrotu. Równocześnie jednak, zmiany systemowe są niezbędne, aby móc nadążyć za postępem technologicznym i dostosować przepisy do rozwoju nowoczesnych form handlu, takich jak e-commerce. A unowocześnienie obrotu gospodarczego na pewno zagwarantuje wprowadzenie elektronicznych paragonów fiskalnych. Jednakże, wspomniane dowody sprzedaży będzie można realizować wyłącznie przy użyciu nowych kas rejestrujących. Warto także zaznaczyć, że z urządzeń fiskalnych online nie znikną mechanizmy drukujące. W związku z tym, kasy nowego typu w dalszym ciągu zapewnią wystawianie papierowych paragonów dla klientów.

 

Współpraca kasy online z serwerami MF

Dużą zmianą systemową, wynikającą z wprowadzenia do użytku urządzeń rejestrujących online, będzie ustanowienie Centralnego Repozytorium Kas. Rozwiązanie to pozwoli na znacznie skuteczniejsze kontrolowanie czynności wykonywanych przez polskich podatników. Do CRK będą bowiem spływały informacje na temat obrotu rejestrowanego za pomocą kas online. Ponadto, aby stała współpraca z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów była w ogóle możliwa, urządzenia nowego typu zostaną wyposażone w dodatkowe technologie. Regularna transmisja danych będzie się odbywała za pomocą interfejsów i protokołów komunikacyjnych oraz łącza internetowego. I chociaż współpraca pomiędzy kasą fiskalną online i CRK ma się odbywać automatycznie, obowiązkiem podatnik stanie się dopilnowanie, aby przesyłanie informacji miało miejsce w odpowiednich odstępach czasowych.

 

Nowe urządzenia i terminale płatnicze

Polski ustawodawca zacznie w przyszłości wymagać tego, aby każda nowa kasa fiskalna zaoferowała współpracę z terminalem płatniczym. Wymiana danych pomiędzy obydwoma urządzeniami będzie się odbywała za pomocą ustandaryzowanego protokołu komunikacyjnego. W związku z tym, unowocześniona funkcjonalność kas fiskalnych online wpłynie na zwiększenie znaczenia obrotu bezgotówkowego w Polsce. To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów administracji. Ponadto, każdy użytkownik nowego urządzenia rejestrującego zyska możliwość wdrożenia w swojej firmie także terminala do kart płatniczych.

admin