Czym jest kod HTML?

5 years ago

Na czym właściwie polega tworzenie stron www? Czym jest HTML? Jak programista przekłada ten skomplikowany kod na atrakcyjną wizualnie witrynę? Żeby odpowiedzieć na te pytania wyczerpująco, trzeba poznać wnikliwie tajniki programowania, jednak najogólniej rzecz ujmując, tworzenie stron www ma kilka podstaw.

Kod HTML

Właśnie kod, a nie, jak często błędnie się go nazywa, język programowania. HTML (akronim od Hypertext Markup Language) nie jest językiem programowania, a jedynie hipertekstowym językiem znaczników, opisującym, w jaki sposób różne elementy tekstowe i graficzne są rozmieszczone i sformatowane. Innymi słowy HTML opisuje rdzeń strony, mówi przeglądarce jak mają być rozmieszczone w witrynie poszczególne jej elementy. Warto wspomnieć, że HTML używany jest nie tylko do tworzenia stron internetowych, ale również innych dokumentów, które są wyświetlane w przeglądarkach

Język arkuszy stylów CSS

W początkach internetu w takiej postaci, w jakiej znamy go dziś czyli, patrząc na sieć z punktu widzenia użytkownika, zbioru witryn internetowych, kod HTML służył nie tylko do tworzenia rdzenia strony, ale również określał jej wygląd. Później, w procesie rozwoju nastąpiło rozdzielenie funkcji, które pozostały w HTML od stylu, który określa się za pomocą języka arkuszy stylów (style sheet language) czyli kodu CSS (Cascading Style Sheets). CSS opisuje więc wygląd strony – zastosowane kolory tekstu czy tła, krój czcionki, style nagłówka etc.CSS pozwala selektywnie stosować style do elementów w dokumentach HTML, co ułatwia zarówno tworzenie stron www, jak i późniejsze w nich zmiany.

Szybkie ładowanie stron

Szeroko pojęta optymalizacja stron zawiera w sobie również kwestię szybkiego ładowania strony www w przeglądarce. Jeśli strona ładuje się długo, użytkownik zniechęcony oczekiwaniem, może zrezygnować z odwiedzin. Ponadto długo ładująca się strona obciąża serwery i łącze internetowe, co ma może mniejsze znaczenie z punktu widzenia internauty, ale nie z punktu widzenia właściciela zasobów.Dlatego trzeba zadbać o szybkie ładowanie stron. Jak to osiągnąć? Pisząc dobry kod, czyli stosując szereg działań takich jak zmniejszenie rozmiaru strony, liczby plików, przechowywanie w cache wielokrotnie wykorzystywanych treści czy używanie poprawnej składni znaczników CSS.

admin