Analizator spalin – bezpieczne użytkowanie systemów grzewczych

4 years ago

Większość samodzielnych gospodarstw domowych obecnie korzysta z ogrzewania kotłami na paliwa stałe, dlatego regularne przeglądy, a także profesjonalny sprzęt pomiarowy jest tak ważny. Każdy użytkownik kotła grzewczego jest zobligowany do zlecenia przeglądów kominiarskich, które powinien wykonać fachowiec posiadający stosowne uprawnienia.

Jakim sprzętem dysponują kontrolerzy systemów grzewczych?

Zarówno licencjonowani kominiarze, jak i serwisanci systemów ogrzewania budynków mieszkalnych i komercyjnych dysponują specjalistycznym sprzętem, wśród którego bardzo ważną rolę odgrywa analizator spalin.

To nowoczesne urządzenie jest uzupełnieniem tradycyjnych zestawów służących do czyszczenia kominów, które są od lat używane przez osoby sprawdzające szczelność przewodów kominowych, kanałów odprowadzania spalin, a także sprawności wentylacji grawitacyjnej.

Czym jest analizator spalin?

To elektronicznie sterowane niewielkie urządzenie posiada dwie zasadnicze części, a jest to panel, na którym wyświetlają się odczyty świadczące o zawartości sadzy w dymie produkowanym przez urządzenie grzewcze.

Bardzo ważną częścią analizatora jest sonda, którą umieszcza się w przewodzie kominowym. To właśnie taka końcówka zaopatrzona w czujnik przesyła dane o składzie i stężeniu niebezpiecznych substancji lotnych oraz o zanieczyszczeniach dymu, mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.

Dlaczego sprawdzanie składu spalin jest ważne w przypadku systemów grzewczych?

Sprawność przewodów kominowych, kanałów wentylacyjnych oraz zachowanie standardów zawartości niebezpiecznych substancji lotnych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników ogrzewanych budynków.

To właśnie od prawidłowej pracy kotłów ogrzewania, a co za tym idzie od minimalizowania wydalania niebezpiecznych substancji lotnych do otoczenia zależy często zdrowie i życie osób przebywających w budynkach.

Czy analizator spalin jest dobrym rozwiązaniem?

To nowoczesne, łatwe w obsłudze, a co najważniejsze bardzo precyzyjne urządzenie pozwala na szybkie i dokładne określenie składu spalin wydalanych przez system grzewczy.

Dzięki temu osoba dokonująca przeglądu może szybko określić stan instalacji oraz wydać odpowiednie zalecenia napraw.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Pascal s.c.

admin