Uprawnienia dla eletryków

5 years ago

Elektrycy to jednak z grup zawodowych, która w swojej pracy może, poprzez obycie odpowiedniego szkolenia SEP (czyli organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich), ubiegać się o różnego rodzaju uprawnienia SEP dla elektryków, znacząco podnoszące zarówno kwalifikacje, jak i umiejętności takiego pracownika.

Jak podzielić można uprawnienia dla elektryków?

Wszelkie możliwe uprawnienia, o jakie na drodze edukacji ubiegać się mogą elektrycy, podzielić można na:
– uprawnienia odnoszące się do eksploatacji,
– uprawnienia budowlane,
– uprawnienia odnoszące się pracy rzeczoznawcy budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych,
– uprawnienia zezwalające na sporządzanie certyfikatów energetycznych dla wyznaczonych budynków,
– uprawnienia dla rzeczoznawców oraz weryfikatorów SEP,
– uprawnienia dla biegłych sądowych,
– uprawnienia dla energetycznych audytorów.

Stopnie specjalizacji

Szkolenia, poza tym że pozwalają zdobywać uprawienia SEP, dodatkowo dają duże możliwości odnoszące się do uzyskiwania stopnia specjalizacji zawodowej zarówno inżynierów i techników, a przy tym pozwalają na zdobycie jakże cennej karty zawodowej inżyniera. Różnorodność uprawnień, tak jak i grona osób, dla których szkolenia SEP przede wszystkim są dedykowane jest naprawdę ogromna.

Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji

Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych zaliczane są jako zawodowe uprawnienia dla elektryków, co w praktyce oznacza, że stara się o nie bardzo szerokie i najbardziej liczne w stosunku do pozostałych grono osób. Liczba osób według statystycznych danych, posiadająca tego rodzaju uprawnienia SEP sięga liczby ponad dwóch milionów osób. Wszystkie osoby, które zawodowo podejmują się pracy przy sieciach, instalacjach czy elektrycznych urządzeniach, nie tylko w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, posiadać powinny bardzo dużą wiedzę odnoszącą się do głównego obszaru swoich działań. Obowiązki odnośnie wiedzy, jaką obowiązkowo elektryk posiadać powinien, reguluje jeden z puntów ustawy o Prawie energetycznym. W rozporządzeniu określone zostały jasno wymagania stawiane elektrykom z wyszczególnieniem stanowisk pracy, na jakich są zatrudnieni. Stanowiska dzielone są na trzy grupy:

– grupa cieplna,
– grupa gazowa,
– grupa elektroenergetyczna.

admin